Bil Bakalım

Bil Bakalım

Etkinliğin Amacı: Bir çok konuda uygulanabilir bu etkinlik ile öğrencilerin istenilen bilgiyi farklı kelimelerle tarif etmeleri istenir. Etkinliğe tüm öğrencilerin katılımı sağlanarak öğretilmek istenen konuya olan ilginin ve bilginin ne derece olduğu belirlenir. Eksik veya yanlış öğrenmeler tespit edilir. Öğrencilerin aynı zamanda düşünme becerileri gelişir. Ekip çalışması şeklinde öğrencilerin ortak bir hedef için uyum içerisinde çalışması sağlanır. Özellikle dersin son bölümünde öğrenilenleri pekiştirmek için bu etkinliği kullanabilirsiniz.

Etkinlik Hazırlanışı: Eğer sınıfınızda Etkileşimli tahta var ise resimlerin bulunduğu sunuyu indirerek hazır bulundurunuz. Sınıfınızda etkileşimli tahta yoksa sınıfa gelmeden önce sunuya ait tüm slaytların A5 formatında çıktısını alınız

Etkinliğin Yapılışı:

 • Öğrencileri eşit iki gruba ayırınız
 • Gruplarına isim vermelerini sağlayınız. Beyaz tahtaya grup isimlerini yazarak puan cetvelini oluşturunuz.
 • Birinci gruptaki ilk öğrenciyi arkası tahtaya dönük olacak şekilde sandalye yardımıyla oturtunuz.
 • Etkileşimli tahta varsa sununun ilk slaydını, yoksa daha önceden çıktısı alınmış resimlerden ilkini sandalyede oturan öğrencinin göremeyeceği şekilde öğrencilere gösteriniz.
 • Birinci gruptaki öğrencilerden, oturan öğrencinin resimdeki nesneyi bulması için yardımcı olmalarını isteyiniz. Bunun için resimdeki nesneyi çağrıştıracak tek bir kelime söyleyebileceklerini ifade ediniz.

   Örnek: Resimdeki nesne “Bilgisayar”   Çağrışım yapacak kelime “İnternet”

 • Oturan öğrencinin söylenen kelimelerden sonra tahminde bulunmasını sağlayınız.

    Örnekteki “Bilgisayar” resmini söylenen kelimeler ile tahmin etmeye çalışır.

 • Doğru veya yanlış farketmeksizin tahminde bulunan öğrenciden sonra diğer gruba geçilir.   
 • Tüm öğrenciler sırasıyla yarışır ve kazanan grup puan tablosuna göre belirlenir.

Kurallar:

 • Her öğrenci bir resim için bir kelime söyleyebilir.
 • Oturan öğrencinin söylenen kelimelerden sonra en fazla üç tahmin hakkı vardır. Doğru tahminde bulunulması durumunda grup puan kazanır.
 • Kelime söyleyen öğrenciler dışında diğer öğrenciler sessiz olmalı, herhangi bir yanıltma veya yönlendirmede bulunmamalıdır.
 • Kurallara uyulmadığı takdirde kuralı bozan gruba puan cezası verilerek karşı gruba puan eklenir

Bu etkinliği sunudaki örnek (Bilgisayar parçaları) dışında farklı bir konu içinde uyarlayabilirsiniz. Örneğin Kodlama eğitimi veriyorsanız bloklara ait resimleri yansıtabilir etkinliği bu resimler üzerinden yapabilirsiniz. Yada Fen Bilimleri dersinde sindirim sisteminde bulunan organların resimlerini yansıtarak öğrencilerin bu organları tahmin etmelerini isteyebilirsiniz.

Yazar hakkında

Orhan Gazi DEMİRCİ administrator

1984 Samsun doğumluyum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar öğretmenliği 2007 Mezunuyum. Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Fatih Projesi eğitmenliği görevinde bulunmaktayım. KodlaBafra yürütücülüğü 2017 yılından beri yürütmekteyim. Evli ve bir çocuk babasıyım.