Uçan Balonlar Kaçmasın

Uçan Balonlar Kaçmasın

Oyunumuzda amaç uçan balonları yakalamak. Çok kolay olmaması açısından balonlar yakalandıkça hızları artan, kaçırdıkça ise puanı eksilten bir oyun tasarlandı.

Öncelikle bir sahne seçilir ve kukla olarak kısaca oyunu anlatan açıklama yazısı hazırlanır. Başlangıç mesajının kodları aşağıdaki gibidir. Burada süre değiştirilebilir. Yazının sönerek kaybolması için hayalet efekti kullanıldı. Çok gerekli değil. Karışıklık oluşturuyorsa kaldırılabilir. Süre sonunda oyun başlama haberi verilmeli.

Uçan balonların kodları için y koordinatını belirtmek gerekli. Sahnenin altından yükseleceği düşünüldüğünde, sahnenin y koordinatı -180 ile 180 arasında olduğu için balon -180’den başlatılabilir. 20 balonda oyunun bitmesi için puan değişkeni 19’dan büyük olana kadar tekrarlatılır. (30 balon için burada döngü 29’dan büyük olana kadar tekrarlar.) Döngü içerisine birer saniye aralıklarla ikizini yaratma komut blokları kullanılır. Saniye, oyunun hızına bağlı olarak değiştirilebilir.

İkiz olarak başlama komutlarının mantığı şu şekildedir. Y ekseninde -180 olarak bir koordinat belirtilmişti. X ekseninde ise hep aynı noktadan balonun çıkmaması için -240 ile 240 arasında bir sayı tutması istenir. Sürekli olarak Y ekseninde hız kadar süratle ilerlemesi (balonlara bağlı olarak hızlanması açısından) istenir. Burada Eğer koşulunun içinde iki farklı belirleyici vardır. Sadece fare okunun değmesi değil aynı zamanda fareye basılı olması da gerekiyor. Bu koşullar sağlandığında puan değişkeni 1 artmaktadır. Kaç puanda bir oyunun hızlanması isteniyorsa o sayı mod işleminde kullanılır. Puan değişkeni mod 4’e göre 0 sonucuna eşit olduğunda hız 1 artacaktır. Burada mod 5 yapılırsa 5 balonda bir, mod 3 yapılırsa 3 balonda bir hızlandırılmış olunur. Balonun yakalandığına dair bir ses seçilebilir. Ve patlatıldığında ise sonraki kılığa geçmesi ayarlanır. Burada yeni kılık çizmek istenmiyorsa hayalet etkisi kullanılabilir. 

Bir başka önemli koşul da balon y koordinatında en üst nokta olan 180’den geçtiğinde kaçırılmış olacağı için puanın düşürülmesidir.

Kazanma mesajının verildiği kuklanın kodları aşağıdadır. Oyun başlayınca gizlenecek. Oyun bitti haberi gelince görünecek.

İsteğe göre bu oyuna kaybetme mesajı da eklenebilir. Bunun için süre, kaçırılan balon, puan gibi değişkenler kullanılabilir. Geliştirmek size kalmış. 😉

Yazar hakkında

Seher author