BAFRA ROBOTİK PROJE YARIŞMASI

BAFRA ROBOTİK PROJE YARIŞMASI

BAFRA CUMHURİYET ORTAOKULU ROBOTİK KODLAMA PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ VE PROJE REHBERİ

Öğrencilere proje tabanlı düşünebilecekleri ve bilimsel süreç basamaklarını uygulayabilecekleri bir alan oluşturmak adına Bafra Cumhuriyet Ortaokulu tarafından Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kodlama Merkezi iş birliği ile proje yarışması düzenlenecektir.

Yarışma, robotik kodlama kategorisinde serbest konulu ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir. Yarışmaya Bafra İlçesi genelindeki tüm devlet ve özel ortaokul öğrencileri katılabilir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Yarışmaya Bafra’daki devlet okulları ve özel okullarda öğrenim gören tüm Ortaokul öğrencileri katılabilirler.

Yarışmaya her öğrenci en fazla üç proje ile başvurabilir ve her proje yalnızca bir öğrenci tarafından hazırlanır.

Bir projede sadece bir danışman öğretmen görev alabilir. Bununla birlikte danışman öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Okullar birden fazla proje ile başvuru yapabilirler.

Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması, proje özeti ve raporu, video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenecekler.

BAŞVURU İŞLEMİ

2018 yılı Bafra Cumhuriyet Ortaokulu Robotik Kodlama Proje Yarışması proje rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 01.03.2019 tarihinde başlar ve 31.03.2019 tarihinde, saat 23.59’da sona erer. Başvurular ‘CUMHURİYET ORTAOKULU ROBOTİK KODLAMA PROJE YARIŞMASI’ başlığı ile cumhuriyet.robotik.kodlama@gmail.com elektronik posta adresine gönderilecektir. 31.03.2019 tarihinden sonra başvuru ile ilgili değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

Başvuruda Proje Özeti(en az 150, en fazla 250 kelime) ve Proje Raporu tek bir dosya halinde PDF formatında mail olarak gönderilir.

Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Proje ile ilgili video eklemek isteyenler, herhangi bir bulut sisteme videoyu yükleyip proje sayfasında linki belirtebilir.

Başvuru tarihleri içeresinde yapılacak değişiklikler için yeniden mail gönderilmesi yeterli olacaktır. Çalışma için son gönderilmiş olan mail esas alınacaktır.

Mail gönderilen aşağıdaki bilgilerin doldurulması önem arz etmektedir.

Öğrenci Adı:
Öğrencinin Okulu:
Öğrencinin Sınıfı:
Öğrencinin Cinsiyeti:
Öğrencinin Telefon Numarası:
(Varsa)
Danışmanın Adı Soyadı:
Danışmanın Telefonu:
Projenin Adı:
Projenin Amacı:
Projenin Özeti:
Sonuç:

Yukarıdaki Proje Raporunun doldurularak ‘CUMHURİYET ORTAOKULU ROBOTİK KODLAMA PROJE YARIŞMASI’ başlığı ile cumhuriyet.robotik.kodlama@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışma, Bafra’daki Liselerde görevli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretmenlerinden oluşacak jüri üyeleri tarafından yürütülür ve değerlendirilir.

Değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlanan projeler arasından jürinin ön değerlendirmesini geçmeye hak kazanan 15 proje yarışmaya alınacak ve Cumhuriyet Ortaokulunda hazırlanacak stantlarda sergilenecektir.

Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık ( Konu, tasarım, modelleme…),Kullanılan Bilimsel Yöntem, Projenin uygulanabilirliği, Projenin Yararlılığı (Ekonomik,sosyal…),  Projenin Bütçesinin Uygunluğu, Projeye hakimiyet ve sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir.

Değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler 25.04.2019 Perşembe tarihinden en az 10 gün önce ilgili kişilere Telefon yolu ile bildirilecek ve proje sahipleri Cumhuriyet Ortaokulunda yapılacak sergiye ve ödül törenine davet edilecektir.

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış,geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendilerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen ve aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenecektir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde,alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılacaktır.

Yarışma sonuçları hakkında itirazlar kabul edilmeyecek olup, Cumhuriyet Ortaokulu gönderilen projeleri kullanma hakkı proje sahibinin olmak üzere yayınlama hakkına sahip olacaktır.

Yarışma organizasyon komitesi yarışma ile ilgili her türlü değişiklik hakkına sahiptir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri,öncelikle yarışmaya katılanların buluş, tasarım, estetik kavramını yeni bir bakışla ele alıp almadıklarını değerlendirecektir.

Kriterler Puan Değeri
Özgünlük ve Yaratıcılık ( Konu, tasarım, modelleme…) 20
Kullanılan Bilimsel Yöntem 10
Projenin uygulanabilirliği 20
Projenin Yararlılığı (Ekonomik, sosyal…) 20
Projenin Bütçesinin Uygunluğu 10
Projeye hakimiyet ve sunum 20
TOPLAM 100

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 01.03.2019 – 31.03.2019

Finalistlerin Açıklanması: 01.04.2019 – 15.04.2019

Sergi Tarihi: 25.04.2019 Perşembe

Ödül Töreni: 25.04.2019 Perşembe

ÖDÜLLER

1.Proje Orijinal Arduino Süper Başlangıç Seti Rev3 (Kitaplı ve Videolu)
2.Proje Arduino Süper Başlangıç Seti Rev3 (Klon) (Kitaplı ve Videolu)
3.Proje Arduino Başlangıç Seti (Kitaplı ve Videolu)

∙ Finale kalan tüm öğrenci ve danışman öğretmenlere katılım sertifikası verilecektir.

∙ Jüri, yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir.

∙ Jüri değerlendirme sonuçlarını içeren rapor yarışma sekretaryasından yarışma bitiminden 1 hafta sonra temin edilebilir.

∙ Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen koşulları ve jürinin kararlarını kabul etmiş olurlar.

∙ Sonuçlar ödül töreninde açıklanacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 ∙ Prototip aşamasında tasarımınızın görsel ve işlevsel olarak anlaşılmasını sağlayacak model yapımına önem veriniz.

∙ Projenizle ilgili 10 dakikalık bir sunum hazırlayınız.

∙ Projeler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. (Yeni olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.)

Paylaş,

Yazar hakkında

Orhan Gazi DEMİRCİ administrator

1984 Samsun doğumluyum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar öğretmenliği 2007 Mezunuyum. Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Fatih Projesi eğitmenliği görevinde bulunmaktayım. KodlaBafra yürütücülüğü 2017 yılından beri yürütmekteyim. Evli ve bir çocuk babasıyım.