Kategori arşivi Bilgisayarsız Kodlama

Bil Bakalım

Etkinliğin Amacı: Bir çok konuda uygulanabilir bu etkinlik ile öğrencilerin istenilen bilgiyi farklı kelimelerle tarif etmeleri istenir. Etkinliğe tüm öğrencilerin katılımı sağlanarak öğretilmek istenen konuya olan ilginin ve bilginin ne derece olduğu belirlenir. Eksik veya yanlış öğrenmeler tespit edilir. Öğrencilerin aynı zamanda düşünme becerileri gelişir. Ekip çalışması şeklinde öğrencilerin ortak bir hedef için uyum içerisinde çalışması sağlanır. Özellikle dersin son bölümünde öğrenilenleri pekiştirmek için bu etkinliği kullanabilirsiniz.

Devamını oku

Hanoi Kuleleri

Hanoi Kuleleri oyununda 3 adet sütun vardır. Sütun içinde bulunan diskleri yine aynı şekilde olacak şekilde başka bir sütuna geçirmek amaçlanır. Bunu yaparken de diskler büyükten küçüğe doğru sıralanmalıdır ve her seferinde tek hamle hakkınız vardır. Ayrıca bir disk kendinden küçük çaplı bir diskin üzerine yerleştirilemez.

Devamını oku

Quiver – Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan web 2.0 aracımız Quiver ile özellikler küçük yaş öğrencilerin 3. Boyut kavramını geliştirmek için kullanılabilir. Quiver kullanmak için üye olmanıza gerek yoktur. Quiver sisteminin web sitesindeki ücretsiz etkileşimli materyalimizi indirip telefon veya tabletimize yükleyeceğimiz uygulamayla materyalimizi gözlemlememiz yeterlidir.

Devamını oku

Tangram Oyunu

Tangram çalışma kağıdını mümkünse renkli çıktı olarak alın. Sınıf mevcudunun 4’te 1’i kadar çoğaltarak öğrencilere dağıtın ve keserek bir tangram seti edinmelerini sağlayın. Şayet renkli çıktı alamıyorsanız çalışma kağıdının ilk sayfasında bulunan renksiz tangram sayfasını çıktı alıp çoğaltın, öğrencilere dağıtın ve örnekteki (renkli tangram) gibi boyamalarını isteyin.

Devamını oku

Tospaa – Bilgisayarsız Kodlama Oyunu

Tospaa ile kodlama oyunu oynayabilmek için web sitesinde yer alan oyun alanını (A3 boyutunda) ve oyun kartlarını (A4 boyutunda) renkli yazıcıdan çıktı almak yeterlidir. Hareket kartlarını ihtiyacınız kadar çoğaltıp kesebilirsiniz.

Devamını oku

Kar Tanesi Yapalım

Çocuklara kağıtları dağıtıp, birlikte kar taneleri yapacağınızı söyleyin. Ve aşağıdaki yönergeyi verin.

Devamını oku

Anahtar Kelimeler ile Çiz

Aşağıdaki çalışma kağıdında 4 adet farklı yönergelerden oluşan senaryo kartları verilmiştir. Öğrencilere senaryo kartlarını kesip teker teker veriniz. Öğrencilerden ellerindeki yönergeleri takip ederek başka bir kağıda yada senaryo kartının arkasına resim yapmaları isteyiniz.

Devamını oku

İsim Sıralama – Tanışma

Etkinlik Süresi: 10dk

Katılımcı Sayısı: 5 – 30 kişi

Etkinlik Katılımcı sayısına bağlı olarak ister ip gibi düz sıralayabileceği gibi halka şeklinde de sıralanabilir. Etkinlikte ilk başta öğrenciler rastgele dizilirler. Öğrenci grubu içindeki ismi “A” harfi ile başlayan öğrenci elini kaldırır ve sıralama bu öğrencinin başlangıç noktası kabul edilerek yapılır. Birden fazla “A” harfi ile başlayan öğrenci varsa isminin ikinci harfine göre ilk öğrenci belirlenir. Her öğrenci sağındaki yada solundaki ismini sorarken isminin baş harfine göre kişinin önüne veya arkasına sıralanır. 

Devamını oku

Bilinçsiz Bilgisayar Kullanımı – Drama

Etkinlik Süresi: 25 – 40dk

Katılımcı Sayısı: 5 – 30 kişi

Etkinlikkatılımcı sayısına bağlı olarak 3, 5 kişilik gruplar halinde yapılabilir.Öğretmen katılımcıların seviyesine göre bilinçsiz bilgisayar kullanımı ile ilgilikonuları öğrencilerin kendisine belirlemesini isteyebilir. Öğrenciler yaşseviyesi küçük ise öğretmen daha önceden hazırladığı bilinçsiz bilgisayarkullanımı ile konuları öğrenci gruplarına verir.

Devamını oku

Paspas Programı – Yaratıcı Drama

Hedef Kitle: Okulöncesi Öğrencileri

Etkinliğin Amacı: Sağa, sola ve ileri hareket eder. Bir problemin çözümüiçin gerekli algoritmayı  tasarlamak.Tasarlanan algoritmanın çözümünü grup arkadaşlarıyla birlikte test eder.

Devamını oku