Mayın Tarlası – Yaratıcı Drama

Mayın Tarlası – Yaratıcı Drama

Hedef Kitle: Ortaokul Öğrencileri

Etkinliğin Amacı: Bir problemin çözümü için gerekli algoritmayı  tasarlamak. Tasarlanan algoritmanın çözümünügrup arkadaşlarıyla birlikte test eder.

Etkinliğin Konusu: Algoritma yazma

Etkinliğin Süresi: 40 dakika (Tekrarlı olarak yapılacak etkinliklerden birinin süresi)

KullanılacakMalzemeler: Kâğıt, bant, yapışkanlı kâğıtlar, tebeşir veya karton kâğıt.

Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):

Oyun öncesinde sınıf zeminine “mayın tarlası” oyun alanı hazırlanır. Sınıf zemini karolardan oluşuyorsa direk zemin üstüne senaryo hazırlanabilir. Zeminde kağıt bant yardımıyla hazırlanabilir. Öğrenci seviyesine göre oyundaki kare sayıları belirlenir. En az 4 sütun, 4 satır olarak hazırlanabilir. Mayınlar oyun alanının belli bölümlere buruşuk kağıtlar konularak oluşturulur. Öğrenci seviyesine göre mayın sayısı azaltılabilir ya da artırılabilir.

Örnek Boş Oyun Alanı
Örnek Dolu Oyun Alanı

Her grupta en fazla 5 kişi olacak şekilde öğrenciler gruplara ayrılır ve gruplara kendilerine bir isim bulmaları söylenir.Öğrencilere aşağıdaki açıklamayı yapılır;

Birazdan sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Bu oyunun ismi Mayın Tarlası ve oyundaki amacımız mayın tarlasını başarılı bir biçimde geçecek algoritmayı adım adım yazmak. Bu süreçte grup arkadaşlarınızla birlikte hareket etmelisiniz. Her ayrıntıyı dikkatle inceleyip algoritmayı yazmalısınız.” yönergesi verilir. Mayın tarlasındaki başlangıç noktası öğrencilere gösterilir ve algoritmayı yazmaları için gruplara yeterli süre verilir.

Bu süre sonunda ilk iki grubun mayın tarlasının sağına ve soluna sırayla dizilerek birer sıra oluşturmaları sağlanır. Birinci grubun algoritması ikinci gruba verilir. Birinci gruptaki öğrencilerden iki kişi seçilir. Biri mayın tarlasının başlangıç noktasına alınır ve gözleri bağlanır, diğeri de yönergeleri kontrol etmek üzere ikinci gruba gönderilir. İkinci gruptaki öğrencilerin ellerindeki algoritmayı adım adım (her öğrenci bir adımı okumalıdır; sağa dön, öne bir adım at, sağ ayağını bir adım öne at vb.) birinci gruptaki arkadaşlarına okumaları ve bu esnada gözü kapalı öğrenciye de bu adımları uygulaması söylenir. Kontrol eden öğrenci bu sırada okunan algoritmanın doğru şekilde okunup okunmadığını kontrol edecektir.

Algoritmanın okunması sırasında gözleri bağlı öğrenci mayınlara basmadan karşı tarafa ulaşırsa algoritmayı yazan grubun oyunu kazanacağı, mayınlardan birine basarsa okuyan grubun “Bommm!” diye bağırarak gözleri kapalı olan öğrencinin yandığını belirteceği ve sıranın diğer gruba geçeceği söylenir. Tüm gruplar oyunu deneyimledikten sonra oyun sona erer. Oyun sonunda algoritma, algoritma yazma ve kontrol etme üzerine öğrencilerin görüşleri alınır.

Yazar hakkında

Orhan Gazi DEMİRCİ administrator

1984 Samsun doğumluyum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar öğretmenliği 2007 Mezunuyum. Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Fatih Projesi eğitmenliği görevinde bulunmaktayım. KodlaBafra yürütücülüğü 2017 yılından beri yürütmekteyim. Evli ve bir çocuk babasıyım.

Bir cevap yazın