Kategori arşivi Duyurular

BAFRA ROBOTİK PROJE YARIŞMASI

BAFRA CUMHURİYET ORTAOKULU ROBOTİK KODLAMA PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ VE PROJE REHBERİ

Öğrencilere proje tabanlı düşünebilecekleri ve bilimsel süreç basamaklarını uygulayabilecekleri bir alan oluşturmak adına Bafra Cumhuriyet Ortaokulu tarafından Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kodlama Merkezi iş birliği ile proje yarışması düzenlenecektir.

Yarışma, robotik kodlama kategorisinde serbest konulu ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir. Yarışmaya Bafra İlçesi genelindeki tüm devlet ve özel ortaokul öğrencileri katılabilir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Yarışmaya Bafra’daki devlet okulları ve özel okullarda öğrenim gören tüm Ortaokul öğrencileri katılabilirler.

Yarışmaya her öğrenci en fazla üç proje ile başvurabilir ve her proje yalnızca bir öğrenci tarafından hazırlanır.

Bir projede sadece bir danışman öğretmen görev alabilir. Bununla birlikte danışman öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Okullar birden fazla proje ile başvuru yapabilirler.

Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması, proje özeti ve raporu, video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenecekler.

BAŞVURU İŞLEMİ

2018 yılı Bafra Cumhuriyet Ortaokulu Robotik Kodlama Proje Yarışması proje rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 01.03.2019 tarihinde başlar ve 31.03.2019 tarihinde, saat 23.59’da sona erer. Başvurular ‘CUMHURİYET ORTAOKULU ROBOTİK KODLAMA PROJE YARIŞMASI’ başlığı ile cumhuriyet.robotik.kodlama@gmail.com elektronik posta adresine gönderilecektir. 31.03.2019 tarihinden sonra başvuru ile ilgili değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

Başvuruda Proje Özeti(en az 150, en fazla 250 kelime) ve Proje Raporu tek bir dosya halinde PDF formatında mail olarak gönderilir.

Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Proje ile ilgili video eklemek isteyenler, herhangi bir bulut sisteme videoyu yükleyip proje sayfasında linki belirtebilir.

Başvuru tarihleri içeresinde yapılacak değişiklikler için yeniden mail gönderilmesi yeterli olacaktır. Çalışma için son gönderilmiş olan mail esas alınacaktır.

Mail gönderilen aşağıdaki bilgilerin doldurulması önem arz etmektedir.

Öğrenci Adı:
Öğrencinin Okulu:
Öğrencinin Sınıfı:
Öğrencinin Cinsiyeti:
Öğrencinin Telefon Numarası:
(Varsa)
Danışmanın Adı Soyadı:
Danışmanın Telefonu:
Projenin Adı:
Projenin Amacı:
Projenin Özeti:
Sonuç:

Yukarıdaki Proje Raporunun doldurularak ‘CUMHURİYET ORTAOKULU ROBOTİK KODLAMA PROJE YARIŞMASI’ başlığı ile cumhuriyet.robotik.kodlama@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışma, Bafra’daki Liselerde görevli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretmenlerinden oluşacak jüri üyeleri tarafından yürütülür ve değerlendirilir.

Değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlanan projeler arasından jürinin ön değerlendirmesini geçmeye hak kazanan 15 proje yarışmaya alınacak ve Cumhuriyet Ortaokulunda hazırlanacak stantlarda sergilenecektir.

Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık ( Konu, tasarım, modelleme…),Kullanılan Bilimsel Yöntem, Projenin uygulanabilirliği, Projenin Yararlılığı (Ekonomik,sosyal…),  Projenin Bütçesinin Uygunluğu, Projeye hakimiyet ve sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir.

Değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler 25.04.2019 Perşembe tarihinden en az 10 gün önce ilgili kişilere Telefon yolu ile bildirilecek ve proje sahipleri Cumhuriyet Ortaokulunda yapılacak sergiye ve ödül törenine davet edilecektir.

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış,geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendilerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen ve aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenecektir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde,alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılacaktır.

Yarışma sonuçları hakkında itirazlar kabul edilmeyecek olup, Cumhuriyet Ortaokulu gönderilen projeleri kullanma hakkı proje sahibinin olmak üzere yayınlama hakkına sahip olacaktır.

Yarışma organizasyon komitesi yarışma ile ilgili her türlü değişiklik hakkına sahiptir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri,öncelikle yarışmaya katılanların buluş, tasarım, estetik kavramını yeni bir bakışla ele alıp almadıklarını değerlendirecektir.

Kriterler Puan Değeri
Özgünlük ve Yaratıcılık ( Konu, tasarım, modelleme…) 20
Kullanılan Bilimsel Yöntem 10
Projenin uygulanabilirliği 20
Projenin Yararlılığı (Ekonomik, sosyal…) 20
Projenin Bütçesinin Uygunluğu 10
Projeye hakimiyet ve sunum 20
TOPLAM 100

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 01.03.2019 – 31.03.2019

Finalistlerin Açıklanması: 01.04.2019 – 15.04.2019

Sergi Tarihi: 25.04.2019 Perşembe

Ödül Töreni: 25.04.2019 Perşembe

ÖDÜLLER

1.Proje Orijinal Arduino Süper Başlangıç Seti Rev3 (Kitaplı ve Videolu)
2.Proje Arduino Süper Başlangıç Seti Rev3 (Klon) (Kitaplı ve Videolu)
3.Proje Arduino Başlangıç Seti (Kitaplı ve Videolu)

∙ Finale kalan tüm öğrenci ve danışman öğretmenlere katılım sertifikası verilecektir.

∙ Jüri, yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir.

∙ Jüri değerlendirme sonuçlarını içeren rapor yarışma sekretaryasından yarışma bitiminden 1 hafta sonra temin edilebilir.

∙ Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen koşulları ve jürinin kararlarını kabul etmiş olurlar.

∙ Sonuçlar ödül töreninde açıklanacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 ∙ Prototip aşamasında tasarımınızın görsel ve işlevsel olarak anlaşılmasını sağlayacak model yapımına önem veriniz.

∙ Projenizle ilgili 10 dakikalık bir sunum hazırlayınız.

∙ Projeler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. (Yeni olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.)

BAFRA KODLAMA YARIŞMASI

BAFRA FATİH ORTAOKULU
SCRATCH İLE KODLAMA YARIŞMASI

Süre ve Zamanlama

Yarışma Duyurusu: 4 Şubat 2019 – 15 Mart 2019
Projelerin Ön Eleme İçin Gönderilmesi:8 Mart 2019 – 5 Nisan 2019
Final Yarışmasına Katılmaya Hak
Kazanan Yarışmacıların Duyurulması:
15 Nisan 2019 Pazartesi
Final Yarışması ve Ödül Töreni: 26 Nisan 2019 Cuma

Yarışmanın Amacı:

 • Öğrencilerimizin 21.yüzyılda temel beceriler; yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği gibi beceriler etrafında birleşmesini sağlamak,
 • Teknolojiyi bir araç olarak kullanabilen, üreten bireyler gelişmesini desteklemek,
 • Girişimci bireylerin önünü açmak,
 • Öğrencilerin kod yazma becerilerinin geliştirilmesi,
 • Avantajlı ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilere aynı fırsat noktasında birleştirmek,

Yarışmanın Yöntemi

Bu yarışma öğrencilerimizin üretken bireyler olmasını desteklemeyi esas alan bir yarışmadır. Yarışmacılar belirtilen tarihler arasında öğrenciler kendi oyunlarını üreteceklerdir, konu ve alan sınırlaması bulunmamaktadır.Yarışmacılar aşağıda belirtilen mail adresine ön eleme için kendi yaptığı örnek bir scratch projesi gönderecektir. Yarışmacının hazırladığı proje daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, kendi yaptıkları orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Projeler inceleme kurulu tarafından incelenecek, uygun görülen proje sahipleri Final Yarışmasına davet edilecek, kurallara uymadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yarışma Konuları

Ön eleme için konu ve alan sınırlaması olmaksızın scratch programıyla serbest bir konu ile başvuru yapabilirsiniz. Final yarışmasında öğrencilere belirli bir konu hakkında proje yapmaları istenecektir. Final Yarışmasının olduğu gün Jüri tarafından Uzay, Doğa, Spor vs. gibi konularda bir yarışma teması belirlenecek ve finale çağrılan öğrencilerden kendilerine tahsis edilen bilgisayar vasıtasıyla bu tema ile alakalı 60 dk içerisinde İnternet bağlantısı olmadan çevrim dışı olarak proje yapmaları istenecektir.

Başvurular

Öğrenciler mail yoluyla gönderecekleri projelerinden aşağıdaki şartlara göre önce ön elemeden geçirilecektir. Ön elemeden geçen proje sahipleri Final Yarışmasına davet edilecektir.

Ön Eleme – Katılım Şartları

 1.  Ön Elemeye özel veya devlet okullarında eğitim öğretim gören 5. ve 6. Sınıf öğrencileri katılabilirler. Her okuldan 1 den fazla öğrenci ön eleme için proje gönderebilecektir.
 2. Ön Elemeye katılacak öğrencilerin danışman öğretmenleri olmak zorundadır. Aynı öğretmen okulundaki tüm öğrencilere danışmanlık edebilecektir.
 3. Her öğrenci,  ön eleme yarışmasına sadece bir projeyle katılabilir.
 4. Ön Elemeye katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 5. Ön Elemeye gönderilecek projeler aşağıdaki özellikleri içinde barındıracaktır.
 • Giriş İntrosu – Oyun girişinde tanıtım için ayrı bir sahne
 • Yardım Sayfası – Oyun hakkında bilgi
 • Kendine ait Çizim – Oyun içerisinde kendine ait kukla veya nesne çizimleri
 • Veri kod bloğu kullanılarak skor, oyun hakkı gibi değişkenler kullanılacak.
 • Oyun herhangi bir yöntem ile bitecek (Süre, hak, Puan, Yanma gibi )

6. Yukarıdaki kriterlere sahip projelerin kaynak kodlarını içeren dosya (sb yada sb2) aşağıda belirtilen bilgilerle birlikte mail adresine gönderilecektir.

7. Projeler şiddet,kin, nefret ve ayrımcılık ifadeleri ile yasal suç unsurları içermemelidir. Bu husustaki sorumluluk danışman öğretmene aittir.

Ön Eleme Proje Raporu

Öğrenci Adı Soyadı:                                 
Öğrencinin Okulu:                                  
Öğrencinin Sınıfı:                     
Öğrencinin Telefon Numarası:
(Varsa)
                                                            
Danışman Öğretmenin Adı Soyadı:                                 
Danışmanın Öğretmenin Telefonu:                                           

Final Yarışması Değerlendirme Kriterleri

Final Yarışmasının olduğu gün Jüri tarafından belirlenecek bir tema çerçevesinde öğrencilerden kendilerine tahsis edilen bilgisayar vasıtasıyla 60 dk içerisinde İnternet bağlantısı olmadan çevrim dışı olarak proje yapmaları istenecektir.

Projeler final aşamasında Jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

KRİTER PUAN
Görsellik 20 puan
Etkili ve doğru anlatım (Sunum) 20 puan
Kod Yazım Tekniği 10 puan
Özgünlük ve Yaratıcılık 20 puan
Kurgu 20 puan
Evrensel Kod Yazım Kuralları 10 puan

FİNAL PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Yarışma, Bafra’daki Liselerde görevli Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden oluşacak jüri üyeleri tarafından yürütülür ve değerlendirilir.
 • Ön Eleme Değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlanan projeler arasından jürinin değerlendirmesini geçmeye hak kazanan 25 proje sahibi Fatih Ortaokulunda Final Yarışmasına katılmaya hak kazanacaktır.
 • Ön Eleme Değerlendirmesi sonucunda Final Yarışmasına katılacak öğrenciler 25.04.2019 Perşembe günü ilgili kişilere Telefon yolu ile bildirilecek ve proje sahipleri Fatih Ortaokulunda yapılacak olan final yarışmasına davet edilecektir.
 • Ön eleme için gönderilecek olan projelerin tamamı öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşünceleri ile üretilmiş olmalıdır. Kendilerine ait olmayan bir çalışma proje olarak sunulduğu takdirde, hangi aşamada olursa olsun yarışmacı ön eleme değerlendirmesinden elenecektir.
 • Yarışma sonuçları hakkında itirazlar kabul edilmeyecek olup, Fatih Ortaokulu gönderilen projeleri kullanma hakkı proje sahibinin olmak üzere yayınlama hakkına sahip olacaktır.
 • Yarışma organizasyon komitesi yarışma ile ilgili her türlü değişiklik hakkına sahiptir.

Ödüller

Birinci olan proje sahibine:

İkinci olan proje sahibine:

Üçüncü olan proje sahibine:

Başvuru Adresi

Sorularınız içine-posta adresi: fatihkodlamaprojesi@gmail.com

İrtibat Telefonu: 0 362 543 15 90

Proje Sorumlusu: Aydın KAPLAN: 0 505 476 89 83


Kurs Talep Kayıtları Açıldı

Kodlabafra bünyesinde eğitim almak isteyen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için internet sitemiz üzerinden kurs talep formu oluşturulmuştur. Kurs talep formunu doldurarak kodlabafra eğitmenlerinden öğrenmek istediğiniz konu ile ilgili eğitim alabilirsiniz. Öğrenciler için kurslarımız DYK (Okul Kursları) ve Halk Eğitim Kursları, Öğretmenler için Mahalli Hizmet içi kurs kapsamında açılacaktır.

Devamını oku

Etkinlik Havuzu Güncelleniyor

Sitemizde bulunan etkinlikler sürekli olarak güncellenerek etkinlik havuzuna ekleniyor. 
Etkinlikler site içerisindeki etkinlik dosyalarını indir bölümünden google drive klasörüne bağlanarak indirilebilir. Sizde kendi oluşturduğunuz etkinlikleri kodlabafra@gmail.com adresine gönderirseniz sitemizde öğretmenlerimizin paylaşımına sunabiliriz.

Devamını oku

Bilgisayarsız Kodlama Başlıyor

Bilgisayar bağlantısı olmadan Yaratıcı Drama, Çalışma Kağıtları ve Robot ile öğrencilere kodlama eğitimi vermeye başlıyoruz.

Özellikle bilgisayar kullanması sakıncalı olan küçük yaş gruplarında (Okul öncesi, İlkokul ve Özel eğitim) kodlama eğitiminin verilmesinde etkili bir yöntem olarak bilgisayarsız kodlama eğitimini vermekteyiz.

Devamını oku

Herkes İçin Kodlama Projesi Başlıyor

Eğitimde fırsat eşitliğinden yola çıkarak herkesin kodlama ve robotik öğrenmesi için geliştirdiğimiz projemiz yürürlüğe girmiştir.

Proje kapsamında 4 yaşından 18 yaşına kadar tüm öğrencilerin kodlama öğrenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda kurs alma imkanı olan öğrencilerimiz Bafra Kodlama Merkezinde hafta içi ve hafta sonu kurslarına alınacaktır. Ayrıca küçük yaş grubu öğrencilerimizin kurs alması mümkün olmadığından okullarında KodlaBafra ekibi üyelerince ziyaret edilerek belli gün ve saatlerde kodlama eğitimi yapılacaktır.

Devamını oku

Öğrenci Kurs Kayıtlarımız Dolmuştur.

Öğrenci kurslarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Dönemlik aldığımız kayıtlarımızda 1.dönem kayıtları tamamen dolmuştur. Yeni kayıt olacak öğrencilerimiz 2. dönem kayıtlarında kayıt olabilirler. Kurs kayıtları açıldığında İnternet sitemizden veya sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

KodlaBafra 2. Yaşında

2017-2018 öğretim yılında başlayan projemiz daha fazla öğrenciye ve öğretmene ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.

Devamını oku